I dag har vi över 500 anställda och kontor i Oslo, Stockholm, Köpenhamn, Helsingfors, Manchester och London. Våra produkter distribueras genom utvalda försäkringsförmedlare och affärsmodellen är densamma i alla länder.

Från Norge till Skandinavien och Europa

Protector har över tid vuxit och blivit ett ledande försäkringsbolag även i Skandinavien och Storbritannien. Vi etablerade oss i Sverige 2011 och därefter i Danmark 2012. 2016 började vi även sälja försäkringar i Finland och Storbritannien. En stor del av vår framtida tillväxt kommer att ske på marknader utanför Norge.

2020 uppgick företagets premieintäkter till 5 516 miljoner NOK, att jämföras med 5 100 miljoner NOK 2019. Det motsvarar en ökning med 8 %.

Vårt löfte till försäkringsförmedlare och kunder är att vi ska vara enkla att ha att göra med, kommersiellt attraktiva och att lita på.

Läs mer om våra försäkringar här