Vi är utmanaren. Detta ska vi vara genom unika relationer, god beslutsförmåga och kostnadseffektivitet. Vårt viktigaste löfte till marknaden är att vi ska vara enkla att ha att göra med, kommersiellt attraktiva och att lita på.