Koronavirukseen sairastuminen matkalla korvataan matkasairautena. Poikkeuksena Riskialueet, josta lisää alla.

Jos olet terve ja joudut koronaviruksen vuoksi karanteeniin, niin tästä aiheutuneet ylimääräiset kulut eivät ole matkavakuutuksesta korvattavia. Jos vakuutettu itse sairastuu ja joutuu karanteeniin, korvataan vahinkotapahtuma normaalisti matkasairautena sekä mahdolliset matkan keskeytymisestä aiheutuvat kulut.

Matkavakuutus ei korvaa matkan peruuttamisen tai keskeyttämisen kuluja matkakohteen olosuhteiden vuoksi. Esimerkiksi jos matkakohteesi on Italia ja et haluaisi koronaviruksen pelon vuoksi matkustaa kohteeseen, voit kysyä matkakohteen siirtämisen tai sen peruuttamisen mahdollisuutta matkanjärjestäjältä tai palveluntarjoajalta. Matkavakuutus ei siis korvaa Koronaviruksen vuoksi tehtyjä matkasuunnitelman muutoksia (ennen aikaista kotiinpaluuta tai peruuntuneita lentoja). Jos lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä on perunut matkan ole yhteydessä lentoyhtiöön tai matkanjärjestäjään.

RISKIALUEET

Matkavakuutus ei ole voimassa maassa tai alueella, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta Suomen ulkoministeriö suosittelee poistumaan. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta:

− kymmeneen päivään suosituksen antamisesta, jos vakuutettu on saapunut edellä kuvattuun maahan tai sen osaan ennen Suomen ulkoministeriön suosituksen antamista paitsi, jos kyseessä on suursota tai vakuutettu on itse osallistunut sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai vakuutettu on osallistunut Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai muun yhteisön organisoimaan rauhanturvatoimintaan tai muuhun sotilaalliseen toimintaan

− jos vakuutetun matkasairaus tai -tapaturma ei johdu siitä syystä, minkä vuoksi Suomen ulkoministeriön suositus on annettu.

Koronapandemian vuoksi tilanne ja rajoitukset saattavat muuttua äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti. Näin ollen tiedotteita on hyvä seurata säännöllisesti.

Voit tarkistaa viimeisimmät Ulkoministeriön matkustustiedotteet täältä.