Jotta voimme luoda suurimman hyödyn meille kaikille ja yhteiskunnalle, olemme rakentaneet kestävän kehityksen tavoitteemme perustuen seuraavaan neljään tekijään:

  • Ihmiset
  • Ilmastoresilienssi
  • Ilmastomyönteiset ratkaisut
  • Vastuullinen liiketoimintaympäristö

Lyhyesti sanottuna työskentelemme hyvän työelämän puolesta koko arvoketjussamme, otamme ilmastoriskin huomioon riskienvalinnassa ja tuotekehityksessä, vähennämme ilmastojalanjälkeämme riskienhallinnan ja asiantuntevan vahingonkorvauskäsittelyn kautta, ja osoitamme vastuullisuutta sijoituksissamme sekä panostamalla toimiin korruption ja rahanpesun estämiseksi.

Protector on sitoutunut YK:n kestävän vakuuttamisen periaatteisiin, ja kestävän kehityksen lähestymistapamme on linjassa näiden periaatteiden kanssa. Raportoimme ilmastojalanjäljestämme GHG-protokollan mukaisesti, ja hyödynnämme tätä tavoitteidemme saavuttamisessa.

UNEP FI's PSI logo