Uskomme, että jos vakuutusyhtiönä on hyvä omassa ydinliiketoiminnassaan, on se myös hyvä kestävyydessä. Kestävyyden strategiamme tukee näin ollen ydinliiketoimintaamme ja koostuu seuraavista pilareista:

  • Ihmiset
  • Ilmastonkestävyys
  • Ilmastotehokkaat ratkaisut
  • Vastuullinen liiketoimintakäyttäytyminen

Lyhyesti sanottuna tämä tarkoittaa, että työskentelemme hyvien työelämien puolesta koko arvoketjussamme, otamme huomioon ilmastoriskit riskiarvioinnissamme ja tuotekehityksessämme, vähennämme ilmastojalanjälkeämme vahinkojen ehkäisyn ja pätevän vahingonkorvauksen kautta, ja otamme vastuun korruption, rahanpesun ja investointiemme vastaisessa taistelussa.

UNEP FI's PSI logo

Protector Vakuutus on allekirjoittanut YK:n periaatteet kestävälle vakuutustoiminnalle, ja kestävyyden lähestymistapamme on näiden periaatteiden mukainen. Raportoimme ilmastojalanjälkemme GHG-protokollan mukaisesti ja käytämme tätä priorisoimaan toimivia kestävyystoimenpiteitä.

Lisätietoja siitä, miten edistämme kestävää yhteiskuntaa, löytyy vuosittaisesta kestävyysraportistamme.