Tässä onnistuminen edellyttää arvoihin perustuvaa toimintaa. Arvot ovat Protectorin kulttuurin perusta, ja pyrimme noudattamaan niitä kaikessa toiminnassamme.

Protectorin arvot:

  • Uskottava
  • Innovatiivinen
  • Rohkea
  • Sitoutunut

 

Johtava toimija kaikilla ydinalueilla


Protectorin tavoitteena on olla laatujohtaja kaikilla toimintansa ydinalueilla, joihin kuuluvat markkinointi, vakuuttaminen, asiakaspalvelu ja vahinkokäsittely. Laatujohtajuudella varmistamme pitkäaikaisen yhteistyön ja asiakassuhteet. Protectorin laatu on varmistettu sekä sisäisillä että ulkoisilla selvityksillä, joita kehitämme jatkuvasti.

Laatukriteereihin perustuva toiminta


Tavoitteenamme on tarjota vahingon sattuessa parasta mahdollista palvelua niin asiakkaille kuin vakuutusvälittäjillekin. Vahinkopäätös on totuuden hetki, jolloin pääsemme näyttämään todellisen osaamisemme. Parhaan laadun varmistamiseksi käsittelemme vahinkoilmoitukset yhdessä tarkoin valittujen yhteistyökumppaneiden kanssa.  Protectorilla työskentelee vahinkoasioiden parissa yhteensä 190 osaavaa työntekijää.

Noudatamme vahinkokäsittelyssämme tiettyjä laatukriteereitä. Vahingon sattuessa asiakas voi luottaa siihen, että hän saa asianmukaiset korvaukset luottamusta ja turvallisuutta herättävällä tavalla. Olemme määrittäneet seuraavat viisi laatukriteeriä:

  1. Nopeus
  2. Äänensävy
  3. Ammattiosaaminen
  4. Oikea päätös
  5. Kokonaisarviointi

Vahinkokäsittelymme rutiinit, resursointi, seuranta ja mittaus perustuvat näihin kriteereihin. Vahinkokäsittelyn jälkeen teemme valikoiduille asiakkaille asiakastyytyväisyyskyselyn, jotta voimme kehittää palveluamme.