Hur anmäls en skada?

Det är viktigt att skadan anmäls så snart som möjligt. Anmäl skada direkt genom att trycka "Anmäl skada". Varje typ av skada har sin egen anmälan.

Missnöjd med ersättningsbeslutet?

Om du är missnöjd med ersättningsbeslutet kan du lämna in ett klagomål. Du hittar mer detaljerade instruktioner om hur du överklagar ersättningsbeslutet du har fått. Du kan skicka ett klagomål eller ytterligare förtydligande i ärendet via e-post till vahingot@protectorvakuutus.fi .