Kuinka ilmoittaa vahingosta?

Vahingosta on tärkeää ilmoittaa mahdollisimman pian sen tapahtumisen tai ilmi tulemisen jälkeen. Voit tehdä vahinkoilmoituksen suoraan painamalla "Ilmoita vahingosta". Jokaiselle vahinkotyypille on oma ilmoituksensa.

Tyytymätön korvauspäätökseen?

Jos olet tyytymätön saamaasi korvauspäätökseen, voit tehdä valituksen. Löydät tarkemmat muutoksenhakuohjeet saamastasi korvauspäätöksestä. Voit toimittaa valituksen tai mahdollisen lisäselvityksen asiaa koskien sähköpostitse osoitteeseen vahingot@protectorvakuutus.fi

Uudet sähköiset vahinkoilmoitukset

Nettisivuiltamme löytyvien vahinkoilmoituslomakkeiden ilme on muuttunut. 
Muutoksella olemme yhdenmukaistaneet ja nykyaikaistaneet ilmoitusten ulkoasua ja uusilla ilmoituksilla on pyritty ohjaamaan vahinkoilmoituksen täyttäjää vastaamaan kussakin vahinkotilanteessa vain oleellisiin kysymyksiin. Vahingosta ilmoittaminen ei ole muuttunut ja ilmoittaminen on yhtä helppoa kuin ennenkin.

Otamme mielellämme vastaan palautetta vahinkoilmoitusten uudesta ilmeestä ja toimivuudesta. Palautteen voit lähettää osoitteeseen info@protectorvakuutus.fi.

Ohjeita vahinkoilmoituksen tekemiseen:

Vahinkoilmoituslomakkeet löytyvät täältä.

Sivun alareunasta voi valita käyttökielen (suomi on oletuksena, muut käyttökielet ovat ruotsi ja englanti).

Valitse ensin mitä vahinkoilmoituksesi koskee ja aloita vahinkoilmoituksen täyttäminen. Lue kysymykset huolella ja vastaa niihin mahdollisimman tarkasti. Lue myös mahdolliset aputekstit sivun alalaidasta.

Valitsemalla oikean vaihtoehdon tai Eteenpäin -painikkeella tiedot tallentuvat ja pääsee eteenpäin lomakkeella. Missä vain kohtaa pääset palaamaan takaisin ja muuttamaan vastaustasi Takaisin -painikkeesta. Lomake herjaa, mikäli et ole täyttänyt kaikkia pakollisia tietoja.

Lomakkeeseen voi lisätä liitteitä esim. kulutositteita lomakkeen kohdassa LIITTEET. Mikäli vahinkoilmoitus on jo täytetty, tulee kulutositteet toimittaa ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen vahingot@protectorvakuutus.fi. Luottamuksellisen viestin lähettäminen meille onnistuu myös täältä.

Yhteenvedossa näkee lomakkeelle tähän mennessä täytetyt tiedot, mitä voi vielä muokata. Tässä kohtaa kirjataan myös tapahtumakuvaus, jonka jälkeen täytetään vielä vakuutuksenottajan, vahingoittuneen, ilmoittajan sekä lisätietoja antavan tahon tiedot.

Loppuyhteenvedossa pääset vielä muokkaamaan tapahtumakuvausta ja tarvittaessa pääset muuttamaan aikaisempia vastauksiasi Takaisin -painikkeesta.

Lomake lähetetään Lähetä -painikkeella. Yhteenvedon voi tulostaa/tallentaa laitteellesi vahinkoilmoituksen lähetettyä. Huomioithan että yhteenveto ei muuten tallennu eikä sitä toimiteta erikseen GDPR-syistä.

Lomaketta ei ole tällä hetkellä mahdollista tallentaa keskeneräisenä. Voit käyttää täyttämiseen niin paljon aikaa, kun haluat, mutta mikäli et ole aktiivinen 10 minuuttiin, yhteys katkeaa eikä tiedot tallennu ja sinun on aloitettava lomakkeen täyttäminen alusta.

Kun lomake on lähetetty, vahinkonumero toimitetaan sähköpostilla ilmoittajan tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Otamme vahingon käsittelyyn viiden vuorokauden kuluessa ja kontaktoimme tarvittaessa osallisia. Työtapaturmissa lähetämme vahingoittuneelle vireilletuloilmoituksen ja mahdolliset lisäselvityspyynnöt ensisijaisesti sähköpostitse, kun vahinko on otettu käsittelyyn. Ilmoitathan vahingoittuneen sähköpostiosoitteen, jos sellainen on. Sähköposti voi nopeuttaa korvauskäsittelyä.