Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta, joka sisältää kattavat yksilötason palkka-, eläke- ja etuustiedot.

Tiedon tuottajat - eli palkanmaksajat - ilmoittavat tiedot ansiotuloista tulorekisteriin reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti.

Kaikki työnantajat eli palkanmaksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin heti 1.1.2019 alkaen. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuodesta 2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan tiedot palkoista ja ansiotuloista. Vuodesta 2021 alkaen myös eläkkeiden ja etuuksien maksajat ilmoittavat tiedot tulorekisteriin.

Tulorekisteri korvaa muun muassa Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työtapaturmavakuuttajille ja työttömyysvakuutusrahastolle toimitettavat vuosi-ilmoitukset.

Rekisteri korvaa myös työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Tulorekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa, asiakasmaksujen määräämisessä ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa.

 

Tulorekisteri ja työtapaturmavakuutus

Protector Vakuutus saa palkkoja koskevat tiedot tulorekisteristä 1.1.2020 alkaen. Silloin käytössä ovat kaikki tulorekisteriin sen alusta asti ilmoitetut tiedot.

Käytämme 1.1.2020 alkaen aina tulorekisterin tietoja vuosi-ilmoituksen sijaan, jos tiedot ovat tulorekisteristä saatavilla.

Koska tulorekisterin tiedot tulevat käyttöön vasta vuonna 2020, sinun pitää asiakkaanamme täyttää vielä vanhan mallinen palkkailmoitus (=vuosi-ilmoitus), jos työtapaturmavakuutuksesi päättyy kesken vuoden 2019.

Tulorekisteri sisältää tietoa ainoastaan palkoista ja etuuksista, joten palkkailmoitusmenettely jatkuu entiseen tapaan erityisryhmien, työvoimakoulutuksen, opiskelijoiden sekä rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden osalta tulorekisterin käyttöönoton jälkeenkin.

Vakuutusmaksujen laskutukseen ei toistaiseksi ole tulossa muutoksia. Ennakkovakuutusmaksu vuodelle 2020 veloitetaan totuttuun tapaan vuoden alkaessa. Lopullinen vakuutusmaksu lasketaan voimassaoleville vakuutuksille vuoden päätyttyä, jolloin veloitamme tai hyvitämme mahdollisen tasausmaksun.

Oikeat tiedot tulorekisterissä takaavat sujuvamman käsittelyn työtapaturmavakuutusyhtiössä.

Tietojen oikein ja tarkasti ilmoittaminen tulorekisteriin auttaa mm. työtapaturmavakuutuksen vakuutusmaksun sekä etuuksien määräämisessä.

Palkka- ja ansiotietoja tulorekisteriin ilmoittaessasi kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin:

 

Ammattiluokka

Ammattiluokkatieto tulee ilmoittaa erikseen jokaisen työntekijän kohdalla. On tärkeätä tietää, mikä on kyseisen henkilön oikea ammattiluokka eli mitä työtä henkilö tekee.

Apua oikean ammattiluokan valintaan saat tarvittaessa Tilastokeskuksen maksuttomasta LuokitusEkspertti-palvelusta, Ammattiluokitus 2010. Tulorekisterissä ammattiluokan koodin pituus viisi merkkiä. Jos palvelun ammattiluokka on lyhyempi kuin viisi merkkiä, lisää tarvittava määrä nollia ammattiluokan perään. Tiedot löydät myös Tilastokeskuksen sivuilta.

 

Vakuutusnumero

Mikäli vakuutuksenottajalla on ainoastaan yksi työtapaturmavakuutus, vakuutusnumeroa ei pidä merkitä tulorekisterin ilmoitukseen.

Jos vakuutuksenottajalla on useita työtapaturmavakuutuksia joko samassa tai eri vakuutusyhtiöissä tai yksi työtapaturmavakuutus sisältää useita eri kohteita (vakuutettuja ryhmiä), täytyy vakuutusnumero ilmoittaa kunkin työntekijän kohdalla erikseen.

Protector Vakuutuksen numero sisältää 6 – 7 numeroa. Vakuutusnumero tulee ilmoittaa Tulorekisteriin muodossa 123456.

Vakuutusnumeroa ilmoittaessasi täytyy ilmoittaa myös vakuutusyhtiön yhtiötunnus. Protectorin y-tunnus on 2622410-9.

 

Huomioithan nämä

Tulorekisteriin ilmoitettavat tiedot jaetaan pakollisiin ja vapaaehtoisesti annettaviin täydentäviin tietoihin.

Jos ilmoitat pelkkiä pakollisia tietoja,  saatamme joutua pyytämään useammin lisätietoja palkkoihin liittyen.

Täydentävät tiedot liittyvät lähes aina johonkin pakollisen ilmoittamisvelvollisuuden piiriin kuuluviin tulotietoihin, joten ilmoittamalla ne palkkailmoituksen yhteydessä oikein ja täydellisinä säästyt turhilta lisäselvityksiltä myöhemmin.

Täydentäviä tietoja tarvitaan muun muassa erilaisten tulonsaajien lakisääteisten etujen ja asiakasmaksujen määräämiseksi.