Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja maahan on julistettu sotatila. Ukrainan ilmatila on suljettu ja maarajat ja päätiet ovat ruuhkautuneet. Tilanne Ukrainassa on arvaamaton ja vaarallinen. Tarkistathan ajankohtaiset matkustustiedotteet Ulkoministeriön verkkosivuilta.

Ulkoministeriö suosittelee poistumista välittömästi Ukrainasta (7.3.2022): https://um.fi/matkustustiedote/-/c/UA

Ulkoministeriö suosittelee välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle (9.3.2022): https://um.fi/matkustustiedote/-/c/RU

 

Maksuliikenne

Maksuliikenne ulkomaisille, erityisesti venäläisille ja valkovenäläisille pankkitileille voi vaikeutua tai jopa estyä EU:n asettamien pakotteiden takia. Mikäli maksun saajan pankkitili on suljettu kansainvälisen SWIFT-järjestelmän ulkopuolelle, korvausten maksaminen ei ole mahdollista. Korvausten maksussa voi myös esiintyä viiveitä.

Lisätietoja kriisin vaikutuksista maksuihin Finanssialan verkkosivuilta:

https://www.finanssiala.fi/aiheet/venajan-sotatoimet/#/

 

Ajoneuvovakuutukset

Myönnetyt ja voimassaolevat liikennevakuutukset ja kaskovakuutukset ovat ehtojen mukaisesti voimassa.

Autovakuutusehtojen mukaan törmäysvahinko-, eläintörmäysvahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus-, lasi- ja keskeytysvakuutuksista ei korvata vahinkoja, jotka aiheutuvat ydinvahingosta, terrorismista, vallankumouksesta, sodasta, kapinasta, ammuksesta, miinasta tai muusta sen kaltaisesta syystä, tai kun ajoneuvo on otettu takavarikkoon tai muusta syystä viranomaisen haltuun.

Yhteistyökumppanimme Falck Oy on ilmoittanut (28.2.2022) ajoneuvojen hinauksia koskien seuraavaa:

Ukraina: Falck ei  järjestä palveluita tai neuvontaa Ukrainan valtion alueella.

Venäjä: Falck on toistaiseksi keskeyttänyt rajat ylittävien toimeksiantojen järjestämisen ja suorittamisen Venäjälle/Venäjältä.

Lisätietoa oheisesta linkistä: https://www.falck.fi/uutiset/ajankohtaista/Ukrainan-kriisin-vaikutukset-toimintaamme/

 

Matkavakuutus

Matkavakuutus ei ole voimassa maassa tai alueella, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta Suomen ulkoministeriö suosittelee poistumaan. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta

− kymmeneen päivään suosituksen antamisesta, jos vakuutettu on saapunut edellä kuvattuun maahan tai sen osaan ennen Suomen ulkoministeriön suosituksen antamista paitsi, jos kyseessä on suursota tai vakuutettu on itse osallistunut sotaan tai aseelliseen selkkaukseen tai vakuutettu on osallistunut Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai muun yhteisön organisoimaan rauhanturvatoimintaan tai muuhun sotilaalliseen toimintaan

− jos vakuutetun matkasairaus tai -tapaturma ei johdu siitä syystä, minkä vuoksi Suomen ulkoministeriön suositus on annettu.

Jos on erikseen sovittu, matkavakuutus on voimassa myös sellaisessa maassa tai sen osassa, johon matkustamista Suomen ulkoministeriö suosittelee välttämään tai josta Suomen ulkoministeriö suosittelee poistumaan, vaikka vakuutetun matkasairaus tai -tapaturma johtuisi siitä syystä, minkä vuoksi Suomen ulkoministeriön suositus on annettu. Riskialuelaajennuskaan ei kuitenkaan laajenna turvaa suursotaan eikä tilanteisiin, joissa vakuutettu on itse osallistunut sotaan tai aseelliseen selkkaukseen. Laajennuksesta huolimatta turva ei myöskään ole voimassa, jos vakuutettu on osallistunut Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin tai muun yhteisön organisoimaan rauhanturvatoimintaan tai muuhun sotilaalliseen toimintaan.

Matkavakuutus ei korvaa matkan peruuttamisen tai keskeyttämisen kuluja matkakohteen olosuhteiden vuoksi. Jos lentoyhtiö tai matkanjärjestäjä on perunut matkan ole yhteydessä lentoyhtiöön tai matkanjärjestäjään.

 

Työtapaturmavakuutus

Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisessa vakuutuksessa ei ole sotatoimiin liittyviä rajoituksia. Lisätietoa löydät Tapaturmavakuutuskeskuksen verkkosivujen julkaisusta:

https://www.tvk.fi/uutiset-ja-blogit/uutiset/2022/tyotapaturma-sotatoimialueella/