Työntekijämme omaksuvat suoritukseen perustuvan kulttuurimme, joka on koko organisaatiomme perusta. Kulttuuri luo hyvät edellytykset ammatilliselle kehitykselle.

Keitä työntekijämme ovat?

Meillä työskentelee eri alojen asiantuntijoita: muun muassa korvauskäsittelijöitä, underwritereita ja vakuutusmyynnin ammattilaisia. Meillä on paitsi erittäin kokeneita vakuutusasiantuntijoita myös nuoria ja vastavalmistuneita työntekijöitä – ihanteellisessa suhteessa. Erilaiset työntekijät tekevät työilmapiiristä motivoivan, tulevaisuuteen suuntautuneen ja antoisan, ja he jakavat tietoa toisilleen iästä ja kokemuksesta riippumatta.

Johdon ja työntekijöiden kehittäminen


Meille on erittäin tärkeää, että kaikki työntekijät tuntevat Protectorin perusarvot ja kulttuurin. Odotamme työntekijöidemme toimivan aina niiden mukaisesti työarjessaan. Olemme jo pitkään panostaneet vahvasti sekä johdon että työntekijöiden koulutusohjelmiin. Niiden tavoitteena on yhtenäisen johtajuuden kehittäminen. Tämä tarkoittaa, että yrityksen johdolla ja muulla henkilöstöllä on yhdenmukainen käsitys arvoihin perustuvasta johtamis- ja työskentelykulttuurista. Tässä keskeisiä ovat arvomme, visiomme ja liikeideamme.Oletko sinä haastaja?


Protector Vakuutuksen tavoitteena on rekrytoida, kehittää ja pitää oikeat ihmiset. Kun arvioimme hakijoita, emme kiinnitä huomiota vain arvosanoihin, vaan tärkeitä ovat myös kyvyt, persoonallisuus ja panostus. Odotamme työntekijöiltämme paljon, mutta myös heillä on lupa odottaa meiltä paljon. Suorien rekrytointien lisäksi Protector tekee myös yhteistyötä ulkoisten rekrytointiyritysten kanssa.