Tavoitteenamme on houkutella, kehittää ja pitää yrityksessämme oikeat ihmiset, jotka pystyvät haastamaan meitä ja tekemään meistä entistä parempia.


Yhdessä tekemisen kulttuuri


Protectorin organisaatio perustuu ammattitaitoisiin työntekijöihin. Monilla on pitkä kokemus vakuutusalalta, mutta joukossa on myös vastavalmistuneita tulevaisuuden ammattilaisia. Toivomme hakijoiksi myös nuoria osaajia, jotta organisaatiomme näkemykset pysyvät tuoreina ja tulevaisuuteen suuntautuneina.

Jokaiselle työntekijälle on määritelty selkeät tavoitteet ja niihin perustuva henkilökohtainen kannustinpalkkio. Protectorin arvot ovat keskeinen osa tavoitemittareita. Kunkin työntekijän ammatillista kehitystä seurataan kehityskeskustelujen avulla, joita käydään kaikilla organisaation tasoilla.

 


Yhteinen arvopohja


Meille on tärkeää, että kaikilla Protectorissa on yhteinen arvoperusta. Tavoitteemme ovat korkealla, kuten visiomme ja liikeideamme osoittavat.


Visio


Protector on haastaja.


Liikeidea


Ainutlaatuiset suhteet, erinomaiset päätöksentekotaidot ja kustannustehokkuus ovat meillä avainasemassa.

Päätavoitteet

  • Kustannus- ja laatujohtajuus
  • Kannattava kasvu
  • Olla kolmen parhaan joukossa valituilla segmenteillämme


Arvot


Protector on määritellyt neljä yrityskulttuurin ydinarvoa, jotka toimivat ohjenuorina päivittäisessä työssämme. Arvot kuvastavat yrityksemme identiteettiä ja ohjaavat tulevaa kehitystämme. Arvot on määritelty sellaisiksi, että ne pätevät kaikilla toiminta-alueillamme. Ne ohjaavat päivittäistä tekemistämme ja päätöksentekoamme. Käytämme arvoja joka päivä.

  • Uskottava
  • Innovatiivinen
  • Rohkea
  • Sitoutunut